Beslutningstagning i bofællesskabet

Bofællesskabet:

Foreningen ”Bofællesskabet Nonbo Hede” har til formål at forestå drift og vedligeholdelse af fællesareal med fælleshuse og fællesfaciliteter, samt varetage medlemmernes fælles interesser indadtil og udadtil. Foreningen er det formelle grundlag for bofællesskabet Nonbo Hede, sådan som det er formuleret i foreningens vedtægter. Foreningens medlemmer er Nonbo Hedes parcelejere samt fastboende lejere. Medlemskab er obligatorisk.

Fællesmøde:

Fællesmødet er foreningens besluttende myndighed. Fællesmøderne holdes som udgangspunkt den sidste fredag i hver måned (undtagen i juli og december måned). Der foreligger en dagsorden til hvert møde. Der føres referat af fællesmødets beslutninger, som offentliggøres pr. mail og på opslagstavlen i vaskeriet.

Budgetmøde:

Fællesmødet i januar er et budgetmøde. På mødet fremlægges bofællesskabets reviderede regnskab for det forgangne år, diskussion af budget for det kommende år, fastlæggelse af kollektivafgift samt varmebidrag for værelserne i fælleshuset. 

Budgetmødet er beslutningsdygtigt når mindst 11 huse er repræsenteret.