Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne står for drift, vedligehold og udvikling af forskellige områder i bofællesskabet. Hver gruppe har fået uddelegeret beslutningskompetence og et årligt budget godkendt på budgetmødet. Som beboer i bofællesskabet er vi medlem af mindst en af fællesskabets arbejdsgrupper: 

Indegruppen – sørger bl.a. for indvendig vedligeholdelse af fælleshusene, nyindkøb af inventar/udsmykning, indkøb af køkkenredskaber, rengøringsartikler mv.

Udegruppen -sørger for udvendig vedligeholdelse af fælleshusene, carporte, græsslåning, fejning af stier, beskæring af træer og buske på fællesarealer, oprydning mv.

Der bygges shelter 2015

Trampolin 2015

Havegruppen – sørger for tilsåning og pasning af køkkenhave/blomsterbede. Haven dyrkes økologisk.

Urtehave
Arbejdsweekend
Carporttag
Tag på carport 2012

Arbejdsweekender:

De tre arbejdsgrupper deltager to gange årligt – forår og efterår – i fælles arbejdsweekend. Vi begynder altid med fælles morgenmad lørdag morgen og om aftenen spises der middag sammen. En af de tre grupper står for weekendens forplejning.

Udover arbejdsgrupperne i løbet at weekenden udfører almindelige drift og vedligehold kan der også være planlagt større projekter såsom maling af carporte eller renovering af legepladsen.

Derudover kan vi deltage i andre grupper/aktiviteter bl.a.:

Hønsegruppen – sørger for pasning af bofællesskabets høns.

Kulturgruppen ”Non Cultura” – arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter, juletræsfældning inkl. gløgg og juleklip, sports tv-aftener, petanque-turneringer, udflugter mv.

Nonbo Pigegarde

”Hede-biffen” – arrangerer fælles filmaftener i fælleshuset

Bigruppen – Sørger for honningproduktion og pasning af to bikuber

Arbejdsbier

Energigruppen – Overvåger energiforbrug og foreslår evt. energibesparende tiltag.

Kompostgruppen – Sørger for den ret omfattende kompostering.

Rengøring af fælleshusene:

Rengøring af de to fælleshuse er en opgave som går på skift, hver søndag formiddag af to huses beboere; hvis man er forhindret i weekenden, skal man enten bytte rengøring eller senest mandag have udført sin pligt!