Værdier på Nonbo Hede

Klokken

Det at ville leve i et fællesskab har været en tilstræbt værdi i bofællesskabet fra starten og indtil nu: Et fællesskab præget af tryghed, godt naboskab, tolerance over for forskelligheder og respekt for at vi yder efter evne og nyder efter behov.

Vi forventer på den ene side ansvarlighed over for de andre bofæller og over for bofællesskabet som sådant, men på den anden side er også lysten og egen motivation en bærende værdi, sådan som det kan komme til udtryk i at mindre interessegrupper får råderum i Nonbo Hede. Vi søger at lade disse værdier præge en hensynsfuld håndtering af konflikter i bofællesskabet. Det kan sammenfattes i at respekten for mangfoldighed og rummelighed er centrale værdier.

Det er en selvstændig værdi at sikre et godt og trygt miljø for børn.