Fællesspisning

Fællesspisning i Nonbo Hede er en central begivenhed. Det er her vi mødes med vore bofæller og kan tale om hverdagen og livet. Bofællesskabets husstande spiser sammen hver fredag aften. Madlavningen går på skift, tre personer (børn deltager som ekstra) fra forskellige huse udgør fredagens madhold, der selv planlægger, hvad menuen skal være, dog tages der i høj grad hensyn til vores egne afgrøder fra den fælles køkkenhave. Hver beboer er på madhold ca. 4 gange i løbet af et år.

Madholdet arbejder

I princippet er vi alle tilmeldt ugens fællesspisning, hvilket betyder, at vi aktivt melder fra, hvis vi er forhindret.
Får vi gæster, kan vi også tilmelde os med flere personer end husstanden består af. 
I forbindelse med højtider/skolernes sommerferie er fællesspisningen sat på ”stand by”.

Fællesspisningen indledes altid med en fællessang, og efter maden vaskes der op i fællesskab.

Opvask